Квалитет

Гаранција квалитета


Успоставили смо слиједеће процедуре и мјере контроле како бисмо осигурали квалитет
1. Имамо процедуре за идентификацију и праћење свих сировина, паковања и готових производа.
2. Имамо процедуре за идентификацију, одвајање и збрињавање непотврђених материјала за паковање сировина и готових производа.
3. Имамо програме за складиштење и испоруку производа и отпрему.
4. Имамо процедуре које осигуравају да се процесне фазе контролишу и поштују захтјеви производа.
5. Имамо програм за подизање свести о квалитету.
6. Имамо програм контроле штеточина.
7. Имамо програм санације, поступак чишћења и праксу.
8. Имамо процедуру опозива производа.